< >


close

< >


Технология

Така както и при другите колеги от новото поколение винари, работещи в сегмента на качествените вина, нашата технология е избрана и изпълнена в хармония с контрола на процеса от лозята до бутилката. Ние следваме и спазваме добрите хигиенни и производствени практики, без които е немислимо постигането и поддържането на високо ниво в технологичните процеси.

Накратко ще опишем принципно технологичните процеси с цел да не отегчаваме нашите клиенти с много терминология.

Капацитетът на избата е 4 000 хл неръждаеми съдове конструирани, произведени и окомплектовани по наши изисквания. След като достигне технологична зрялост, гроздето се бере подборно в касетки и се транспортира до винарната в хладилни камиони. Тук се окачествява и подлага на физикохимичен анализ след което се подлага на двустепенно сортиране,първо на цели гроздове, а след ронкането и на отделните зърна при червените вина. Ферментацията се извършва в малки по обем съдове позволяващи осъществяването на непрекъснат контрол и прилагането на технологични приоми за получаването на селектирани серии бутикови вина. Вината отлежават в 225 и 400 литрови бурета от Френски и Американски дъб, подредени в подземно избено отделение при постоянен контрол на влажност и темперетура. Имаме възможност да използваме бутилки с обем от 175 до 1000 мл , които да затваряме с коркови тапи или винтови капачки. За любителите на наливните вина предлагаме опаковки Бег ин Бокс с обем 3,5,10 и 20 литра. На финала искаме да наблегнем на нашите клиенти и партньори, че чрез модерна технология ще налагаме висок морал с цел да произвеждаме високо качествени вина и единствено Вие и времето ще отсъдите нашият успех.

< >


close

< >