<<<<< >>>>


close

<<<<< >>>>


close

История

Стралджанският регион е известен от векове като място за отглеждане на висококачествени сортове грозде и плодове. Името Мараш произлиза от проход в Стара планина и местност в непосредствена близост до гр. Стралджа. В региона тече едноименна река, възпявана в множество стихове и поеми от древността.

Всяка пролет в региона се провежда народният събор "Мараш пее”. Целта му е да съхрани богатото българско народно творчество в неговото многообразие и колорит. На него хора от различни части на региона се съревновават в надпяване и танцуване, съчетано с представянето на традиционните за региона фолклорни носии.

Ние сме винари от ново поколение, историята ни е нова, но това ни мотивира допълнително да работим усилено, за да наложим потенциала на Стралджанския регион и качествата на гроздето и плодовете. В "Домейн Мараш” спазваме класическа технология, където акцентът е запазване на натурата на продукта и минимална намеса в технологичния процес.

<<<<< >>>>


close

<<<<< >>>>


close