<<<<< >>>>


close

<<<<< >>>>


close

Правила и условия

Алкохолни напитки имат право да поръчват лица над осемнадесет (18) години.

"Домейн Мараш" EООД си запазва правото да отказва поръчки на лица под осемнадесет (18) години. При пускането на Вашата поръчка Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години, като носите отговорност при предоставяне на невярна информация с цел ползване на услугите и информацията в сайта.

Това споразумение относно Условията за ползване („Условията за ползване”) се прилага за уеб сайта www.marash.bg, който се намира на ttp://www.marash.bg

Сайтът е собственост на "Домейн Мараш" ЕООД. "Домейн Мараш" EООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, "Домейн Мараш" предоставя на вас („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта.

Необходими условия, за да се направи поръчка:
1.Да имате навършени осемнадесет (18) години
2.Да имате постоянен адрес в България
3.Валиден email адрес.
4.Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
5.Вярно попълнени данни за контакт (Име и фамилия,телефон)
6.Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
7.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката
8.Да сте попълнили вярно електронната форма.
"Домейн Мараш" EООД може да поиска допълнително потвърждение включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона “Поръчка”. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и "Домейн Мараш" EООД. При направена от вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас e-mail адрес. Администраторът на магазина ще се свърже с Вас по телефона за уточняване на времето на доставка. Поръчвайки продукти от магазина на "Домейн Мараш" EООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Условия. "Домейн Мараш" EООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Вие като потребител имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието и доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката в ненарушен търговски вид и опаковката. "Домейн Мараш" EООД си запазва правото да откаже възстановяването на стоката по свое усмотрение независимо от датата на нейното закупуване, при преценка на неоснователна рекламация.

Цялото съдържание, включително но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страниците са собственост на Дружеството или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Дружеството  притежава разрешение за ползване.
Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Дружеството, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Дружеството, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Дружеството.

ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА НА "Домейн Мараш" EООД

Въпреки усилията, които полагаме, за да сме сигурни, че информацията на нашия сайт е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за даден продукт да съдържа неточни или непълни данни. Ние не даваме гаранция, че информацията на нашия сайт е без грешка, пълна и актуална. Запазваме си правото да поправяме грешки и/или да обновяваме съдържанието на нашия сайт по всяко време без уведомление.

<<<<< >>>>


close

<<<<< >>>>


close